Nieuws over huishoudelijke ondersteuning

Nieuws over huishoudelijke ondersteuning

Helaas hebben wij voor de huishoudelijke ondersteuning toch de aanbesteding niet gekregen omdat we niet de geëiste 90.000 ervaringsuren hebben.

Het goede nieuws is dat we wél huishoudelijke ondersteuning in PGB kunnen bieden. Wij garanderen een vaste huishoudelijke ondersteuner en áltijd vervanging bij vakantie of ziekteverlof van deze vaste medewerker.
Ben jij iemand of ken jij iemand die niet tevreden is over je huidige aanbieder neem dan contact op met onze coördinator.

Jolanda Bertens
06 15 92 58 98
jolandabertens@sensezorg.nl

Online sessies flow

Online sessies flow

De maatregelen rondom de coronacrisis raakt ons allemaal. Iedereen blijft en werkt zo veel mogelijk thuis, sociale contacten worden beperkt en de scholen zijn gesloten.

Flow bied deze en volgende week samen met mindfulnesstrainer Karin Hoens op maandag-woensdag en vrijdagochtend van 09:00 tot 09:30 online bijeenkomsten via Zoom.

De sessies zijn helemaal gratis en je kan aansluiten bij zoveel of weinig sessies als je wilt. In elke sessie staat een vraag centraal, zoals bijvoorbeeld: “Hoe zorg je voor Rust?”. Je wordt begeleid bij een korte meditatie, ze deelt tips en bespreekt vragen. 

Meer informatie is beschikbaar via deze link:

https://www.flowmagazine.nl/lezen/mindfulness/online-sessies-begin-je-dag-met-flow.html

10 jaar SenseZorg

10 jaar SenseZorg

Op 14 september 2009 startte ik Zorgbureau Sense, inmiddels sinds 2015 SenseZorg.

Thuis aan de eetkamer tafel met een laptop, extern modem en 1 cliënt die ik mocht gaan begeleiden. Maart 2010 begon ons Sandy en samen hebben wij er van gemaakt wat het nu is.

53 mensen hebben hier een rol in gespeeld en 12 doen er dat nog. We kunnen alles wat we in deze 10 jaar hebben meegemaakt als positief zien omdat het ons gebracht heeft tot waar we nu staan. Een organisatie waarin professionele mensen gepassioneerd en vanuit hun hart werken.

Sandy, Carlijn, Désirée, Jill, Anita, Ilse, Tijn, Monique, Nathalie, Ingeborg en Marvin.

Trots op en blij met jullie allemaal!


Désirée en Ingeborg vertellen in onderstaande geluidsopnamen waarom ze zo graag bij SenseZorg werken.

Desirée over werken bij SenseZorg
Ingeborg over werken bij SenseZorg
Hulp nodig bij klusjes in huis?

Hulp nodig bij klusjes in huis?

Voor iedereen die hulp nodig heeft en dit binnen zijn netwerk niet geklaard krijgt is er Stichting We Helpen. Zij ondersteunen mensen op vrijwillige basis en helpen daar waar nodig.
Ook mensen die graag hulp willen bieden kunnen zich bij hen aanmelden.

We hebben goed nieuws voor je!
Er zijn vanaf vandaag in de wijk Theresia twee WeHelpen Ontmoetingspunten (WOP) te vinden. Het is een gezellige plek waar je hulp kunt vragen voor een klusje, je helper ontmoet voor een kennismaking en informatie krijgt over wehelpen.nl/tilburg.

Heb je geen vraag, maar wil je best iemand helpen? Je bent van harte welkom om eens binnen te lopen. En natuurlijk staat er een kopje koffie of thee voor je klaar.

Je vindt WOP in:
Stadstuin Theresia (Theresiastraat 15a) elke dinsdag tussen 11:00 en 12:30 uur.
Het Spoor (Schaepmanstraat 36) elke vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur.

Graag tot gauw!

Groeten,

Jannie Haverkamp en Roos Stienissen

WeHelpen Theresia
013 – 542 16 64
06 – 264 711 68

Kookactiviteit op woensdag 23 januari 2019

Kookactiviteit op woensdag 23 januari 2019

Hallo allemaal,

Op woensdag 23 januari 2019 wil ik graag gaan koken met jou.

Het is dan de bedoeling dat wij eerst gezamenlijk naar de Albert Heijn (Paletplein 2, 5044 JC, Tilburg) gaan en daarna bij SenseZorg gaan koken. (Jules de Beerstraat 60, Tilburg)

Houd er rekening mee dat je 5 euro contant mee neemt, want anders kunnen de boodschappen niet worden gedaan. Het geld wat dan overblijft wordt in de pot gestopt en voor de volgende keer gebruikt.

Ik wil deze activiteit 1 keer per maand doen.

Mocht je hier interesse in hebben dan hoor ik het graag van je! Je kunt me mailen op mail adres advanzoest@sensezorg.nl

Verdere informatie over wanneer en wat we dan gaan koken zal ik tegen die tijd mailen. Weet wel dat we samen beslissen wat we gaan koken, dus iedereen heeft inbreng.

Wel graag op tijd laten weten of je kunt!

Hartelijke groeten,

Ad van Zoest

Stagedagen: Maandag, dinsdag en woensdag

Uitbreiding werkgebied ambulante zorg

Uitbreiding werkgebied ambulante zorg

Juli dit jaar heeft SenseZorg de zorg van de woonvoorzieningen overgedragen aan Stichting Het Werkt en zijn we puur ons gaan richten op ambulante zorg.

Daarin leveren we in Tilburg, Dongen, Waalwijk, Best en Goirle nog steeds zorg vanuit PGB (persoonsgebonden budget). In de gemeenten die vallen onder Dongelmond en ook vanuit ZIN (zorg in natura). Een flinke uitbreiding van ons werkgebied. En voor jeugd cliënten binnen de gemeente Tilburg kunnen we voor kortdurende zorg ook ZIN leveren. We werken nu vanuit een kleinere setting met hetzelfde ambulante team als voorheen vanuit ons kantoor in de Jules de Beerstraat.

Contingent woningen

SenseZorg heeft sinds kort ook de beschikbaarheid over contingent woningen binnen de gemeente Tilburg. Dit zijn woningen met als doel om woonbegeleiding mogelijk maken voor mensen die in een opvang verblijven en door kunnen groeien naar zelfstandig wonen. Door doorstroming bij de opvang blijft opvang beschikbaar voor mensen die deze voorziening nodig hebben. Wij zijn erg blij met deze mogelijkheid voor de cliënten die wij ondersteunen.

Uitgangspunt:

Woningcontingent is géén voorrangsregeling voor mensen die dakloos zijn of een verhuiswens hebben. Woningcontingent heeft het doel om woonbegeleiding mogelijk maken voor mensen die in een opvang verblijven en door kunnen groeien naar zelfstandig wonen. Door doorstroming bij de opvang blijft opvang beschikbaar voor mensen die deze voorziening nodig hebben. Aan de voorgedragen cliënten die toe zijn aan een vervolgstap wordt een eenmalig woningaanbod gedaan door de corporatie. Dit aanbod mag men niet weigeren.

Voorwaarden uit de samenwerkingsovereenkomst:

partijen zich zullen inspannen om ten behoeve van de cliënt, voorheen wonend in een zorginstelling of voorziening van maatschappelijk opvang, begeleiding en een woonplek te bieden voor een bepaalde periode;

deze begeleiding heeft als doel de overgang van een (beschermd) verblijf naar volledig zelfstandig wonen geleidelijk te laten verlopen;

partijen willen dit realiseren door middel van het geven van woonbegeleiding door de zorginstelling in een door de corporatie tijdelijk beschikbaar gestelde woonruimte.

Verwachtingen van zorginstellingen:

De zorginstelling verplicht zich jegens de stichting en de corporaties tot het volgende:

 • het bieden van intensieve en hoogwaardige begeleiding van c.q. zorg aan de cliënt. Het begeleidingstraject dient dermate intensief te zijn zodat immer duidelijk is dat het ter beschikking stellen van de woning in dat kader geschiedt en daaraan ondergeschikt is;
 • enkel cliënten voor te dragen waarvan naar redelijke maatstaven is te verwachten dat deze met succes het begeleidingstraject kunnen doorlopen;
 • voor aanvang van een begeleidingstraject een gesprek te hebben met de cliënt waarbij deze er, onder andere, op wordt gewezen dat:
 • *het ter beschikking stellen van de woonruimte uitsluitend geschiedt in het kader van het begeleidingstraject en dat tot gevolg heeft dat huurder geen beroep kan doen op de wettelijke huurbescherming en/of aanverwante regelingen;
 • de tijdelijke huurovereenkomst onlosmakelijk is verbonden met het begeleidingstraject;

De belangrijkste afspraken:

 • De zorginstelling moet een begeleidingsovereenkomst afsluiten met de cliënt. De duur van de begeleiding is 6 maanden tot 2 jaar.
 • Er mag geen sprake zijn van een beperking bij de cliënt, waarbij zorg voor onbeperkte duur noodzakelijk is daar we een tijdelijk overeenkomst met elkaar afsluiten.
 • De cliënt moet de voorwaarden zoals opgenomen in de huurovereenkomst Begeleid Wonen accepteren.
 • De inschrijving van de cliënt mag niet geblokkeerd zijn.
 • De cliënt mag in het reguliere systeem geen woning geweigerd hebben sinds de cliënt begeleiding ontvangt.
 • De cliënt moet ingeschreven staan bij Woning in Zicht.
 • De cliënt moet ingeschreven staan in GBA van Tilburg.
 • Er is geen inwoning toegestaan in de woning van de contingent kandidaat. De woning wordt individueel toegewezen.
 • De cliënt mag geen huurachterstand hebben bij de vier corporaties tenzij een betalingsregeling is getroffen en al 50% van de schuld is afgelost. Tevens is voor het restant een afbetalingsregeling getroffen. De corporatie waar de huurschuld is ontstaan geeft toestemming voor het aanbieden van een contingent woning.

Wil je weten of je daarvoor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op via het contactformulier.