"Alles wat uit het hart komt kan het hart van een ander bereiken".

NLP

Binnen SenseZorg werken gekwalificeerde en ervaren zorgverleners die allemaal een NLP training gevolgd hebben. Deze gesprekstechniek is verweven in onze manier van benaderen om de interne hulpbronnen als vertrouwen, doorzettingsvermogen, moed, creativiteit, humor, motivatie, compassie en actiegerichtheid die je als mens ter beschikking hebt nog beter kunt gebruiken. Deze kwaliteiten activeren, is de sleutel om een inspirerende toekomst te creëren.

Het doel van coaching is het helpen van mensen bij het:

 • Oplossen of beter hanteren van problemen.
 • Vinden van antwoorden op vragen.
 • Benutten van mogelijkheden waar je voorheen niet aan gedacht hebt.
 • Versterken van je sociaal netwerk om tot een oplossing te komen.
 • Ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
ReAttach ruimte SenseZorg

Familiezorg

Medewerkers van SenseZorg zullen altijd de verbinding creëren met het geheel om op deze manier de zorg en het welzijn te kunnen waarborgen. Sinds 2017 zijn wij opgeleid als expert in familiezorg. Dit wil zeggen dat wij families in langdurige en intensieve zorgsituatie begeleiden, familiegesprekken voeren en training kunnen geven aan beroepskrachten om familiezorg te integreren en alle aspecten van deze methode eigen te maken.

Wij zijn van mening dat de kracht van het eigen netwerk in de bejegening erg belangrijk is. Aandacht, samenzijn en onvoorwaardelijke liefde in gezinnen voorkomen dat gezinsleden op een later stadium vastlopen. SenseZorg biedt hierin de ondersteuning om samen de verbinding en verdieping te (her)vinden.

Mocht je behoefte hebben aan een gesprek vanuit deze methodiek, een cliënt begeleiden waar dit wenselijk is of als beroepskracht, team of organisatie getraind willen worden? Neem dan contact op met Ilse Haans.

mBit

mBIT coaching is een methode van coachen waarin gewerkt wordt met je drie intelligenties, hoofd, hart en buik. Deze methode maakt gebruik van een aantal praktische technieken waarmee je leert beter te communiceren met je intelligenties, ze beter op elkaar af te stemmen en ze beter te benutten. Hierdoor ontstaat uiteindelijk meer wijsheid. Dit draagt bij aan een beter en completer functioneren op alle fronten waardoor je authenticiteit toeneemt. Door alle drie je intelligenties te gebruiken leer je om completer en eerlijker naar jezelf te luisteren en ook daadwerkelijk in actie te komen.

Herken je bij jezelf één of meerdere van onderstaande kwesties?

 

 • Er is een innerlijk conflict tussen je gedachten, gevoelens en daden.
 • Het herhaaldelijk saboteren van je dromen, doelen en plannen of er niet naar handelen.
 • Je vertoont ongewenst gedrag of gewoontes en je weet niet waarom je dat doet en hebt er moeite mee om ermee te stoppen.
 • Het nemen van beslissingen is een uitdaging voor je, of je bent niet in staat om jezelf te motiveren om actie te ondernemen
 • Je verkeert chronisch in een ontkrachtende emotionele staat zoals frustratie, depressie, boosheid, angst, etc.
 • Je hebt last van chronische gezondheidsproblemen, met name die verband houden met de hart- en buikstreek.

Autisme op je bord

Autisme Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt om op interactieve wijze met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop het autisme zich manifesteert en hetgeen hieraan ten grondslag ligt. Aan de hand van Autisme Op Je Bord gebeurt dit zoveel mogelijk vanuit de neutraliteit met als doel kwalitatief beschrijvend te onderzoeken en ontdekken.

Autisme Op Je Bord helpt om niet te stigmatiseren en te breken met de stereotypen. Op basis van neurodiversiteit wordt kwalitatief onderzocht wat eigen is voor de persoon in kwestie. Wij geloven dat verschil het enige is dat we allemaal gemeen hebben. Daarom is Autisme Op Je Bord geen algemene benadering, maar een benadering, waarin wordt afgestemd op het individu en diens eigenheid.

Autisme Op Je Bord helpt het spectrum van autisme verder te ontdekken, is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft inzicht en stimuleert op punten waar dat zinvol is.

SenseZorg - Wat doen wij?

Luisterbestand voor het ervaren van rust.

Wanneer je rust ervaart kun je de dagelijkse beslommeringen beter aan. Wanneer je onrust ervaart is er niet altijd direct een aanleiding te herleiden waar dit vandaan komt.

Desiree heeft twee luisterbestanden voor je ingesproken zodat je deze ter aller tijden kunt beluisteren om weer tot rust te komen.