"Alles wat uit het hart komt kan het hart van een ander bereiken".

Samen bouwen aan een sterke toekomst voor jeugdigen!

Bij SenseZorg begrijpen we dat de weg naar volwassenheid niet altijd zonder obstakels verloopt. Daarom bieden we ook deskundige ondersteuning aan jeugdigen onder de 18 jaar, met als doel hen te helpen hun eigen krachten te (her)vinden. Ons streven is om jeugdigen in staat te stellen op een prettige en effectieve manier deel te nemen aan de maatschappij, op een niveau dat goed bij hen past. Dit bereiken we door hun zelfredzaamheid te vergroten en een stevig fundament te leggen voor hun toekomst.

Daarnaast ligt onze focus ook op het bouwen van een krachtig netwerk rondom elke cliënt. We zijn ervan overtuigd dat een solide ondersteuningssysteem de basis vormt voor groei en ontwikkeling. We betrekken het hele netwerk, onderzoeken bestaande patronen, versterken deze en breken zo nodig met belemmerende structuren. Zo creëren we een omgeving van onvoorwaardelijke aandacht en liefde, waarin de jeugdigen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen.

SenseZorg biedt deskundige ondersteuning aan jeugd

Onze aanpak is gebaseerd op de presentiebenadering en heeft een holistische visie. We begrijpen dat de uitdagingen waarmee jeugdigen geconfronteerd worden, vaak nauw verweven zijn met hun leefomgeving. Daarom kijken wij naar de gehele zorgsituatie en werken we systemisch. Met gespecialiseerde methodieken hebben we de tools in handen om effectief bij te dragen aan positieve verandering.

We realiseren ons dat ouders/ verzorgers ook een belangrijke rol spelen in het leven van de jeugdigen. Opvoeden is niet altijd gemakkelijk en we bieden daarom ook ondersteuning aan ouders/verzorgers in opvoedkundige vraagstukken. We staan naast ouders, delen onze expertise en reiken bruikbare adviezen aan, zodat ze zich gesteund voelen in hun opvoedtaak.

Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij omgangsregelingen, ouderschapsbemiddeling en zijn we actief op verschillende scholen.

Bij SenseZorg werken we met gediplomeerde zorgprofessionals die, onder supervisie van of geregistreerd zijn bij  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Dit waarborgt de kwaliteit en professionaliteit van onze ondersteuning. Wij streven ernaar om een blijvende positieve impact te creëren in het leven van de jeugdigen.

Samen bouwen we aan sterke toekomsten. Bij SenseZorg geloven we dat ieder mens de potentie heeft om te groeien en te bloeien. Met de juiste ondersteuning en een krachtig netwerk kunnen we samen een verschil maken, een verschil dat een leven lang meegaat.

Samen bouwen we aan sterke toekomsten.

Bij SenseZorg geloven we dat ieder mens de potentie heeft om te groeien en te bloeien. Met de juiste ondersteuning en een krachtig netwerk kunnen we samen een verschil maken, een verschil dat een leven lang meegaat.

Ik was al enkele jaren niet meer in begeleiding bij SenseZorg toen het niet zo goed met mij ging. Ik nam contact op met als doel een nieuwe indicatie aan te vragen. SenseZorg heeft mij geholpen bij het vinden van een woning, meubels ingezameld en bonnen van Tante Pollewop geregeld waar ik kleding kon halen. Door deze praktische en ook mentale ondersteuning kon ik de draad weer oppakken en is er geen indicatie aangevraagd.

Ik heb aan de lijve ondervonden dat je altijd op hen terug kunt vallen.

Miranda

Het gaat goed met mij en ik heb sinds 2016 geen begeleiding meer. Soms heb ik de behoefte om te kletsen over hoe het met mij gaat, dan ga ik even bij SenseZorg langs om een kopje thee te drinken.

Er is altijd wel iemand aanwezig die even de tijd voor mij neemt.

Bob

In 2012 woonde ik begeleid bij SenseZorg, vorig jaar nam ik contact op met SenseZorg of ze tijd hadden voor een kop koffie om bij te kletsen. Ik wilde heel graag vertellen wat de begeleiding destijds voor mij betekend heeft. Hoe het mij geholpen heeft in mijn ontwikkeling en hoe ik nu in het leven sta. Daar had ik op dat moment geen besef van en heb het de begeleiding ook best vaak moeilijk gemaakt.

Ik werd hartelijk ontvangen en we hebben een fijn gesprek gehad. Hierdoor heb ik deze periode goed af kunnen sluiten.

Dave

Onlangs ben ik moeder geworden en onze dochter is veel te vroeg geboren. SenseZorg heeft mij de steun geboden die ik nodig had om dit allemaal goed te doorstaan ondanks het feit dat ik geen begeleiding meer heb. Dank jullie wel daarvoor!

Caro

Door de begeleiding van SenseZorg sta ik sterker in mijn schoenen waardoor ik mijn grenzen beter aangeef en beter voor mezelf op durf te komen. Ik ervaar het contact met mijn begeleiding als prettig en soms haalt ze me het bloed onder mijn nagels uit. En toch ervaar ik de begeleiding als prettig door samen aan mijn doelen te werken word ik sterker en weerbaarder.

Ik ervaar de begeleiding van SenseZorg als zeer prettig omdat al mijn vragen serieus worden behandeld. Ik ben door de begeleiding een stuk zelfstandiger geworden en zie ik dat ik meer mogelijkheden heb. Ik ervaar het contact met mijn begeleidster als zeer goed, ik voer prettige gesprekken met haar en kan ook goed met haar lachen.

E.M.

Ik ervaar de begeleiding van SenseZorg als zeer goed omdat iedereen erg betrokken en begaan is met mij. Hierdoor ben ik veel meer zelfbewust en heb ik delen van mijn verleden los kunnen laten. Ik ervaar het contact met mijn persoonlijk begeleider (met iedereen trouwens) als zeer prettig.

Renate ten Bokkel

 De begeleiding van SenseZorg is voor mij erg belangrijk omdat het me elke week helpt alles op een rijtje te zetten, weer helder te zien en eventueel op te pakken. De begeleiding is er altijd voor me indien nodig en speelt er iets dringends kan ik altijd bellen. Wanneer mijn persoonlijk begeleider niet aanwezig is kan ik altijd op iemand terug vallen, ook in de weekenden. Door de begeleiding van SenseZorg praat ik makkelijker over mijn problemen en benoem meer over wat er speelt. Ook onderneem ik meer activiteiten met andere mensen wat ik voorheen buiten naar de wedstrijden van Willem II gaan niet of nauwelijks deed.

Ik zou het leuk vinden als er meer workshops of andere activiteiten georganiseerd zouden worden. De kookworkshop is daar een goed voorbeeld van. Dat is wat mij betreft een verbeterpunt. Mijn persoonlijk begeleider kan goed luisteren, toont betrokkenheid en denkt mee over oplossingen. Ik kan mijn verhaal goed bij haar kwijt en doe dat ook steeds makkelijker.

J.O.

De begeleiding van SenseZorg werkt voor mij goed en soepel. De begeleidingsafspraken worden ingepland wanneer het mij uitkomt. Ik heb voor mijn gevoel de bepalende rol en kan daardoor ook aangeven wat ik wel en niet wil tijdens een begeleidingsafspraak. Wanneer ik veel drukte en onrust ervaar heb ik de mogelijkheid dit aan te geven en wordt de begeleiding daarop aangepast. Door deze ondersteuning heb ik een emotionele én psychische groei doorgemaakt waardoor mijn leefwijze ook veranderd is. Ik heb hierdoor nu de mogelijkheid om op mezelf te gaan wonen en sta positiever in het leven.

Het contact met mijn persoonlijk begeleider ervaar ik als zeer positief. De communicatie verloopt prettig. In het begin is er eerst de tijd gegeven aan het elkaar leren kennen en vanuit daar zaken op pakken. Dit vind ik echt een pluspunt!

Sebastiaan van den Hout

De begeleiding van SenseZorg heeft ervoor gezorgd dat ik in mezelf ben gaan geloven mede doordat zij in mij en mijn mogelijkheden geloven. Ik zie nu de mogelijkheden die ik heb ondanks mijn beperking. Ik mag fouten maken en leer daar ook van. Zij bepalen niet maar houden mij de consequenties van mijn mogelijke gedrag voor waardoor ik soms toch andere keuzes maak. Ik ben hierdoor gegroeid en woon nu zelfstandig, iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden.

 Ik ervaar de begeleiding van SenseZorg als uitstekend, alle medewerkers zijn ruimdenkend en positief. Er wordt 100% naar me geluisterd. Mijn persoonlijk begeleider is positief en altijd goed te bereiken. Er wordt door haar ook in oplossingen gedacht. Door de begeleiding heb ik een positiever zelfbeeld en heb geleerd aardiger voor me te zijn.

Edwin van Nieuwburg

Ik ervaar de begeleiding van SenseZorg als duidelijk, hulpvaardig en betrouwbaar. Mijn persoonlijk begeleider ervaar ik als positief, we hebben een goede vertrouwensband. Hierdoor ben ik zelfstandiger geworden en meer begripvol voor nieuwe of ongemakkelijke situaties.

Mijn begeleider van SenseZorg is behulpzaam en luistert goed naar mij. Door de begeleiding los ik problemen beter op en we gaan samen naar afspraken waardoor dingen waar ik tegen aan loop opgelost worden.

Ik ervaar de begeleiding van SenseZorg als zeer positief. Mijn persoonlijk begeleider houdt rekening met mijn omstandigheden, luistert goed en gaat op een tempo dat bij mij past. Hierdoor heb ik meer sociale contacten en een positiever denkbeeld.

De begeleiding van SenseZorg heeft mij alleen maar goed gedaan. Ik kwam binnen met haast ontelbaar veel hulpvragen. De bijdragen hebben mij op het juiste spoor kunnen zetten met een positief vooruitzicht naar de toekomst. Ik heb leren omdenken en geleerd om mijn intrinsieke kracht op te roepen. Daarnaast heeft de wekelijkse begeleiding mij onschatbare inzichtingen opgeleverd die mijn persoonlijke ontwikkeling heeft ondersteund. Ik ben SenseZorg enorm dankbaar voor de zorg die ik heb ontvangen en zou het absoluut iedereen aanraden!

Edo