Dit jaar
bestaat SenseZorg
15 jaar!
SenseZorg
Jeugd

Jeugd

Samen bouwen aan een sterke toekomst voor jeugdigen!
Bij SenseZorg begrijpen we dat de weg naar volwassenheid niet altijd zonder obstakels verloopt. Daarom bieden we ook deskundige ondersteuning aan jeugdigen onder de 18 jaar, met als doel hen te helpen hun eigen krachten te (her)vinden.

Ons streven is om jeugdigen in staat te stellen op een prettige en effectieve manier deel te nemen aan de maatschappij, op een niveau dat goed bij hen past. Dit bereiken we door hun zelfredzaamheid te vergroten en een stevig fundament te leggen voor hun toekomst.

Daarnaast ligt onze focus ook op het bouwen van een krachtig netwerk rondom elke hulpvrager. We zijn ervan overtuigd dat een solide ondersteuningssysteem de basis vormt voor groei en ontwikkeling. We betrekken het hele netwerk, onderzoeken bestaande patronen, versterken deze en breken zo nodig met belemmerende structuren. Zo creëren we een omgeving van onvoorwaardelijke aandacht en liefde, waarin de jeugdigen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen.
Quote