Dit jaar
bestaat SenseZorg
15 jaar!
SenseZorg
Familiezorg

Familiezorg

Medewerkers van SenseZorg zullen altijd de verbinding creëren met het geheel om op deze manier de zorg en het welzijn te kunnen waarborgen.

Sinds 2017 zijn wij opgeleid als expert in familiezorg. Dit wil zeggen dat wij families in langdurige en intensieve zorgsituatie begeleiden, familiegesprekken voeren en training kunnen geven aan beroepskrachten om familiezorg te integreren en alle aspecten van deze methode eigen te maken.

Wij zijn van mening dat de kracht van het eigen netwerk in de bejegening erg belangrijk is. Aandacht, samenzijn en onvoorwaardelijke liefde in gezinnen voorkomen dat gezinsleden op een later stadium vastlopen. SenseZorg biedt hierin de ondersteuning om samen de verbinding en verdieping te (her)vinden.

Mocht je behoefte hebben aan een gesprek vanuit deze methodiek, een hulpvrager begeleiden waar dit wenselijk is of als beroepskracht, team of organisatie getraind willen worden? Neem dan contact op met Ilse Verhoeven- Haans.
Quote