Dit jaar
bestaat SenseZorg
15 jaar!
SenseZorg
Coaching

Coaching

Binnen SenseZorg werken gekwalificeerde en ervaren zorgverleners die allemaal een NLP training gevolgd hebben. Deze gesprekstechniek is verweven in onze manier van benaderen om de interne hulpbronnen als vertrouwen, doorzettingsvermogen, moed, creativiteit, humor, motivatie, compassie en actiegerichtheid die je als mens ter beschikking hebt nog beter kunt gebruiken. Deze kwaliteiten activeren, is de sleutel om een inspirerende toekomst te creëren.

Het doel van coaching is het helpen van mensen bij het:
• Oplossen of beter hanteren van problemen.
• Vinden van antwoorden op vragen.
• Benutten van mogelijkheden waar je voorheen niet aan gedacht hebt.
• Versterken van je sociaal netwerk om tot een oplossing te komen.
• Ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

mBit

mBIT coaching is een methode van coachen waarin gewerkt wordt met je drie intelligenties, hoofd, hart en buik. Deze methode maakt gebruik van een aantal praktische technieken waarmee je leert beter te communiceren met je intelligenties, ze beter op elkaar af te stemmen en ze beter te benutten. Hierdoor ontstaat uiteindelijk meer wijsheid. Dit draagt bij aan een beter en completer functioneren op alle fronten waardoor je authenticiteit toeneemt. Door alle drie je intelligenties te gebruiken leer je om completer en eerlijker naar jezelf te luisteren en ook daadwerkelijk in actie te komen.

Herken je bij jezelf één of meerdere van onderstaande kwesties?

 • Er is een innerlijk conflict tussen je gedachten, gevoelens en daden.
 • Het herhaaldelijk saboteren van je dromen, doelen en plannen of er niet naar handelen.
 • Je vertoont ongewenst gedrag of gewoontes en je weet niet waarom je dat doet en hebt er moeite mee om ermee te stoppen.
 • Het nemen van beslissingen is een uitdaging voor je, of je bent niet in staat om jezelf te motiveren om actie te ondernemen
 • Je verkeert chronisch in een ontkrachtende emotionele staat zoals frustratie, depressie, boosheid, angst, etc.
 • Je hebt last van chronische gezondheidsproblemen, met name die verband houden met de hart- en buikstreek.

Autisme op je bord

Autisme Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt om op interactieve wijze met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop het autisme zich manifesteert en hetgeen hieraan ten grondslag ligt. Aan de hand van Autisme Op Je Bord gebeurt dit zoveel mogelijk vanuit de neutraliteit met als doel kwalitatief beschrijvend te onderzoeken en ontdekken.

Autisme Op Je Bord helpt om niet te stigmatiseren en te breken met de stereotypen. Op basis van neurodiversiteit wordt kwalitatief onderzocht wat eigen is voor de persoon in kwestie. Wij geloven dat verschil het enige is dat we allemaal gemeen hebben. Daarom is Autisme Op Je Bord geen algemene benadering, maar een benadering, waarin wordt afgestemd op het individu en diens eigenheid.

Autisme Op Je Bord helpt het spectrum van autisme verder te ontdekken, is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft inzicht en stimuleert op punten waar dat zinvol is.

Holistisch therapie

Wat is holistisch therapie
Holistische therapie is een manier van behandelen die naar de hele mens kijkt: lichaam, geest en ziel. In plaats van alleen de symptomen van een probleem aan te pakken, kijkt holistische therapie naar de onderliggende oorzaken. Wanneer je alleen symptomen behandelt, kunnen klachten steeds weer terugkomen of blijf je vastlopen in je leven. Door te zien dat alles met elkaar verbonden is, ben je in staat om naar de kern te gaan van wat er écht speelt.

Wat levert het je op?
 • Je voelt je fysiek sterker en energieker.
 • Je ervaart een betere balans tussen lichaam, geest en ziel.
 •  Je leert problemen eerder te herkennen en aan te pakken, waardoor je gezonder blijft.
 • Je leert meer over jezelf en groeit als persoon.
 • Door de oorzaken van problemen aan te pakken, voel je je langdurig beter.
Holistische therapie is een reis naar een beter begrip van jezelf. Het helpt je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid en om de verbinding tussen je lichaam, geest en ziel te versterken.
​​​​​​Kortom, holistische therapie kan je helpen om je gezonder, gelukkiger en meer in balans te voelen. Het is een manier om je beste zelf te worden.

Wil je graag meer informatie? Vul dan het contactformulier in. 
 
Quote