Dit jaar
bestaat SenseZorg
15 jaar!
SenseZorg

Klachtenregeling SenseZorg

SenseZorg streeft naar een goede en open communicatie met haar cliënten. Dat is van groot belang, omdat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening staat of valt met een goede samenwerking tussen de hulpverlener en de hulpvrager. Omdat alle werk mensenwerk is, kunnen er ook dingen misgaan. Dan is het nodig dat er aan de bel wordt getrokken om de goede verhoudingen te kunnen herstellen.

Het gaat er dus op de eerste plaats om dat SenseZorg -cliënten weten wat zij kunnen doen als zij om enige reden niet tevreden zijn over door SenseZorg verleende zorg en diensten of over de bejegening door SenseZorg -medewerkers. En vervolgens ook kunnen vaststellen wat er met hun klacht wordt gedaan.

Op de tweede plaats kan met een goede klachtenbehandeling worden bereikt dat SenseZorg lering trekt uit de klacht zodat de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening verder kan worden verbeterd.

Klachtenprocedure

Wanneer je jouw onvrede met je begeleider hebt besproken en niet naar tevredenheid is opgelost dien je een klacht in bij de directeur.

De directeur neemt contact met je op en verzamelt informatie over de klacht en wordt er samen gekeken naar een oplossing.

Een klacht graag zo spoedig mogelijk indienen na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis waarover waar onvrede over is.

De directeur neemt contact op en verzamelt zo nodig meer informatie over de klacht en de omstandigheden. De klacht, de afhandeling en de eventuele maatregelen worden geregistreerd conform het klachtenproces (kwaliteitssysteem).

Wanneer je er samen niet uitkomt is er ook nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Uiteraard is het ook mogelijk je klacht zonder tussenkomst van de directeur bij deze organisatie in te dienen.