Dit jaar
bestaat SenseZorg
15 jaar!
SenseZorg

Welkom bij SenseZorg

Wij, medewerkers van SenseZorg, zijn zorgprofessionals die ambulante begeleiding bieden aan personen die extra zorg nodig hebben om een gevoel van welzijn te ervaren. Voor iedereen met een indicatie gaan wij op zoek naar een passende oplossing van de zorgvraag. Het doel van elk traject is ieder individu in staat te stellen weer deel te nemen aan onze samenleving op een niveau dat bij hem past. Daarbij houdt SenseZorg rekening met ieders unieke persoonskenmerken, talenten, potentieel, geschiedenis en netwerk.

SenseZorg biedt ondersteuning in regio Hart van Brabant, Gemeente Waalwijk en Gemeente Breda.

Onze begeleiding sluit aan bij jouw individuele behoeften en mogelijkheden. Dit maatwerk leveren wij vanuit ons gevoel voor gelijkwaardigheid, zonder te oordelen met compassie. SenseZorg komt tegemoet aan een groeiende vraag naar kwaliteit van dienstverlening in de zorg zonder lange wachtlijsten.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor zorg bij SenseZorg heb je een geldige indicatie nodig. Je kunt een indicatie aanvragen bij het toegangsteam van jouw gemeente. Meer informatie hierover vind je op de website van jouw gemeente. Heb je nog geen geldige indicatie? SenseZorg kan je ook helpen bij het aanvragen ervan. Het Zorg- en Veiligheidshuis van de Gemeente Tilburg koopt ook trajecten bij ons in. Voor meer informatie wat het Zorg- en Veiligheidshuis voor jou kan betekenen verwijzen wij naar de site van Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant.

Werkwijze

Wij starten bij een nieuwe aanmelding met een informatief gesprek. Daarbij wordt bekeken of er zorg vanuit ons voor jou mogelijk is. Als die er is krijgen wij van de toegang van de gemeente een behandelplan waar de richtlijnen in staan en van waaruit wij met elkaar gaan werken. Vervolgens gaan wij kijken welke begeleider het beste bij je past en maken jullie kennis met elkaar. Deze brengt bij de start van de begeleiding samen met jou voor elk levensdomein in kaart wat de huidige situatie is, waar jouw wensen liggen en vooral, welke hoofd- en subdoelen je wilt behalen om de gewenste situatie te bereiken. Dit wordt vastgelegd in een basiszorgplan.

Je kunt van ons duidelijke en directe communicatie verwachten, we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.  Waarbij wij je aanspreken op jouw gedrag en niet op jou als persoon. Je wordt je bewuster van jouw gedrag en waar dat doorgestuurd wordt. Door dit bewustwordingsproces ontstaan er veranderingen in jouw gedrag vanuit eigen motivatie en inzichten.