"Alles wat uit het hart komt kan het hart van een ander bereiken".

SenseZorg zoekt jou!

 

Begeleider ambulante zorg

SenseZorg is een zorg dienstverlener voor mensen met uiteenlopende zorgvragen variërend van een licht verstandelijke beperking tot psychiatrische problematiek. Er zijn hulpvragen op vrijwel alle levensgebieden, zowel op korte als langere termijn. Wij bieden jou een breed en uitdagend werkveld waarbinnen jij je kunt ontplooien.

Contracturen:
16-28 uur per week. Uren per week is in overleg. De mogelijkheid tot uitbreiding is mogelijk wanneer er meer uren vrij komen.

De werkomgeving:
Tilburg en omliggende gemeenten.

De functie:
Onder verantwoordelijkheid van de persoonlijk begeleider, het zelfstandig uitvoeren of organiseren van ondersteuning gerelateerde taken, welke binnen de kaders van het zorgplan zijn vastgesteld. Het doel is de cliënt hun kracht te laten hervinden waardoor de begeleiding uiteindelijk zal verminderen en in de beste gevallen zelfs niet meer nodig is.
De begeleider ambulante dienstverlening stimuleert, ondersteunt en waar nodig activeert het sociale netwerk in relatie tot de cliënt. Diensten aan cliënten worden in overleg ingepland. De begeleider handelt volgens de gedragscode en protocollen van SenseZorg.

Werktijden:
De werktijden zijn flexibel in te plannen in overleg met de cliënt. Dit kan inhouden dat je in de avonden en weekenden ook moet werken.

Wat verwachten wij?
De begeleider ambulante dienstverlening is bekend met en herkent cultuuraspecten die relevant zijn voor het leven van de cliënt en weet hier ook naar te handelen. Ontwikkelingen in het vakgebied worden bijgehouden.

Competenties:
Eisen worden gesteld aan geduld en doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen bij het motiveren en stimuleren van cliënten in zelfredzaamheid. Daarnaast is gevoel voor systematiek en ordelijkheid vereist bij het opstellen en bewaken van het zorgplan. Integriteit en betrouwbaarheid is vereist kijkend naar het verwerken van persoonlijke gegevens van cliënten. Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag bij de omgang met cliënten. Oplettendheid is vereist bij het verrichten van begeleidende werkzaamheden en het coördineren van de ondersteuning rondom cliënten. Oplettendheid is nodig bij het observeren van cliënten, het signaleren van gezondheidsproblemen en het beoordelen hiervan. Verder ben je flexibel en beschik je over empathisch vermogen.

Vaardigheden:
De begeleider ambulante dienstverlening beschikt over goede sociale vaardigheden als tact, inlevingsvermogen, overtuigingskracht, actief luisteren, omgaan met conflicten, het bieden van veiligheid, de authenticiteit van de cliënt in zijn leefsituatie tot zijn recht laten komen en het omgaan met de afhankelijkheid van de cliënt. Heeft zelfbeheersing, kan feedback geven en ontvangen, bouwt een vertrouwensrelatie op en toont doorzettingsvermogen t.b.v. het begeleiden, motiveren, stimuleren en het confronteren van cliënten. De begeleider ambulante dienstverlening kan omgaan met een diversiteit van hulpverleners en is in staat om afstemming te realiseren tussen de interne en externe verschillende hulpverleners en sectoren.

De begeleider ambulante dienstverlening beschikt over het juiste niveau van schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid welke nodig is voor het schrijven van overdrachten en verslagen. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het geven van voorlichting aan cliënten, het begeleiden van cliënten en het onderhouden van contacten met hun netwerk, externe instanties, teamcollega’s en andere disciplines.

Tot slot beschik je over een diploma richting zorg en welzijn op mbo-niveau 4. Het hebben van een auto is een pre.

Wat bieden wij?
Een dienstverband van 16 tot 28 uur per week voor de duur van 12 maanden met de intentie dit te verlengen. En de mogelijkheid tot uitbreiding van de contract uren wanneer deze vrij komen. Start aanvang contract bij voorkeur 1 januari 2023.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Daarnaast ontvang je vakantiegeld en een structurele eindejaarsuitkering. Een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, sportfaciliteiten en een werkgeversbijdrage voor het pensioenfonds PFZW.

Informatie en solliciteren:
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Désirée Clijsen mobiel te bereiken op 06-52840245. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op Kapitein Hatterasstraat 18, 5015 BB te Tilburg.

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan snel. Je kunt een mail sturen naar desireeclijsen@sensezorg.nl

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt voor externe kandidaten onderdeel uit van de wervings- en selectieprocedure. 

Persoonlijke begeleiding

Pro-actief, met compassie & oprechte persoonlijke interesse

Kapitein Hatterasstraat 18
5015 BB  Tilburg